Klima i grijanje Miloc Sistemi grijanja - Savjeti Vanabate D aditiv za sve tipove ulja za loženje

Vanabate D aditiv za sve tipove ulja za loženje

Vanabate D aditiv za sve tipove ulja za loženje
ISPIS DETALJA ZA Vanabate D aditiv za sve tipove ulja za loženje
Vanabate D je multifunkcionalni aditiv namijenjen za korištenje sa svim tipovima loživih ulja. To je koncentrirana smjesa u ulju topivih magnezijevih i manganovih katalizatora. Sadrži sve potrebne aditive za kontrolu ili uklanjanje problema koji su vezani za korištenje loživih ulja.

Sprječava stvaranje taloga i uklanja stare naslage u rezervoaru, sprječava začepljenja filtra, smanjuje i kontrolira stvaranje čađi, smanjuje dim, neutralizira sumpornu kiselinu i omogućava lagano uklanjanje sumpornih naslaga, kontrolira naslage natrija i vanadija koje nastaju u kotlovima zbog korištenja teških loživih ulja, smanjuje potrošnju loživih ulja.

 Kontrola stvaranja taloga i uklanjanje starih naslaga iz rezervoara
Vanabate D sadrži površinski aktivne spojeve i aromatska otapala koja sprječavaju nastajanje taloga i tzv. uljnog filma. Osim što sprječavaju njegovo nastajanje Vanabate D uklanja stare naslage i kontrolira opću čistoću uljnih kanala.

 Začepljenje uljnih filtra
Sprječavanje nastajanja taloga i njegovom kontrolom omogućuje se održavanje uljnih filtra čistim.

 Smanjenje i kontrola čađi
Vanabate D sadrži u ulju topive manganove katalizatore koji katalitički snizuju temperaturu sagorijevanja čađi i na taj se način omogućuju da jedan dio čađi sagori. Sniženjem temperature sagorijevanja omogućuje se sagorijevanje čađi i na hladnijim dijelovima kotla i dimnih cijevi.
Uporaba Vanabate D omogućuje regulaciju plamenika na minimalnu količinu pretička zraka koji je potreban da se postigne prihvatljivi dimni broj. Smanjenjem pretička zraka omogućuje se potpunije sagorijevanje što utječe na smanjenje čađi.

 Smanjenje dima
Mehanizam kojim Vanabate D djeluje na smanjenje dima sastoji se od dvije faze:
Katalizatori koji se nalaze u Vanabate D imaju sposobnost da smanjuju površinsku napetost goriva. Smanjenje površinske napetosti omogućuje raspršivanje goriva na male čestice te se na taj način veća površina loživog ulja spaja sa zrakom.
Druga faza mehanizma sastoji se u sposobnosti katalizatora da na sebe vežu kisik za gorenje iz zraka i da isti predaju gorivu. Ovaj proces se odvija na molekularnoj razini.

 Kontrola sumporne kiseline i uklanjanje sumpornih naslaga
Vanabete D sadrži manganove i magnezijeve katalizatore koji utječu na smanjenje sumpornog trioksida.
Manganovi katalizatori omogućuju rad kotla dovođenjem manje količine pretička zraka što utječe na smanjenje sumpornog trioksida. 
Magnezijevi katalizatori neutraliziraju sumporni trioksid i sumpornu kiselinu koja nastaje spajanjem preostalog sumpornog trioksida i vode. Na taj se način smanjuje količina sumporne kiseline i njeno korozivno djelovanje na ogrjevnoj površini kotla, površini dimnih kanala i dimnjaku. Naslage sumpora lagano se mehanički uklanjaju.

 Kontrola naslaga natrija i vanadija.
Korištenjem teških loživih ulja dolazi do stvaranja teško uklonjivih naslaga natrijevih i vandijevih spojeva na površini kotla. Dodavanjem Vanabate D povećava se točka stapanja tih spojeva što omogućuje njihovo lako uklanjanje sa površine kotla.

 Smanjenje potrošnje loživa ulja
Ušteda loživa ulja ovisi o sposobnosti smanjenja pretička zraka. Izraz “pretička zraka” analogan je izrazu “štednja energije”. Za štednju energije potrebno je smanjiti dovod pretička zraka u kotao. Smanjenjem pretička zraka smanjuje se temperatura izlaznih plinova i gubitak topline kroz dimnjak. Toplina se dulje zadržava u kotlu i omogućen je bolji kontakt sa površinom za prijenos topline. Sve to utječe na povećanje stupnja iskorištenja goriva i smanjenje njegove potrošnje.

 Primjena
Vanabate D namjenjen je za korištenje u svim tipovima loživih ulja.
Obično se upotrebljava 1 lit. Vanabate D na 4.000 lit loživog ulja. U početku, kod prve primjene, preporučuje se početna doza od 1 lit. Vanabate D na 1.000 lit loživog ulja. Takav odnos preporučuje se zadržati šest do osam tjedana.
Prilikom prve primjene Vanabate D uklanja stare naslage taloga iz sistema. Ove naslage imaju tendenciju zaostajanja na filtrima te je potrebno tijekom nekoliko mjeseci redovno kontrolirati i čistiti sustav filtra.

Nakon jednog tjedna korištenja Vanabate D potrebno je regulirati plamenik tako da dovodi minimalnu količinu pretička zraka koji je potreban da se postigne prihvatljiv dimni broj.

ISPIS DETALJA ZA Vanabate D aditiv za sve tipove ulja za loženje

ANKETA

Ispunite našu anketu i pomozite nam da našu stranicu učinimo još kvalitetnijom!
Fernox
Rectorseal
Održavanje grijanja
Čišćenje i održavanje toplovodnih sistema centralnog grijanja
Zaštita sistema do kamenca, korozije i smrzavanja
Čišćenje sistema centralnog grijanja do kamenca, korozije i taloga
Detekcija i brtvljenje manjih mjesta curenja
Smanjenje buke u sistemima
Uklanjanje kamenca
Sredstva za tretman ulja za loženje i održavanje spremnika goriva
Sredstva za uklanjanje čađi i čišćenje plamenika
Tretman komercijalnih sistema grijanja i hlađenja
Čišćenje sistema grijanja
Zaštita sistema grijanja
Tretman parnih sistema grijanja
Dezinfekcija kotlovske i potrošne vode
Sredstva za dezinfekciju vode sustava grijanja i hlađenja
Sredstva za dezinfekciju potrošne i pitke vode
Oprema i pribor
Pribor
Oprema
Dimna strana sistema grijanja
Čišćenje čađi
Tretman ulja za loženje
Čišćenje naslaga
Čišćenje uljnih plamenika
Filteri za zaštitu sistema grijanja i hlađenja
Filteri za uklanjenje magnetne i ne-magnetne prljavštine
Kućni sistemi grijanja i hlađenja
Srednje veliki komercijalni sistemi
Filteri za uklanjenje magnetne prljavštine
Veliki komercijalni i industrijski sistemi
Oprema i pribor
Pribor uz pumpe
Pumpe za čišćenje kamenca
Pumpe za strojno ispiranje - Power Flushing
Vodena strana sistema grijanja
Čišćenje i ispiranje radijatora i instalacija
Biocidna sredstva za čišćenje mikrobiološke kontaminacije i zaštitu sistema
Kiselinska sredstva za čišćenje instalacija
Neutralna bezkiselinska sredstva za čišćenje novih i starih instalacija
Sredstva za neutralizaciju kiselina
Čišćenje kamenca s izmjenjivača topline
Uklanjanje kamenca
Sredstva protiv pjenjenja
Neutralizacija kiselina
Ostali proizvodi za tretman sistema grijanja
Brtvljenje malih mjesta propuštanja
Smanjenje buke u sistemu
Zaštita od korozije i kamenca
Zaštita od smrzavanja
Degenia Velebitica
Standard Degenia Velebitica dio je cjelovitog projekta “Zdravlje ljudi i higijena klima uređaja” čiji je cilj poboljšanje kvalitete zraka kao i stvaranje osjećaja ugode i sigurnosti osobama koje borave u klimatiziranim prostorima.

Kontaktirajte nas
*IME I PREZIME
*EMAIL ADRESA
PORUKA / UPIT
*Ovdje upišite GRIJANJE
Znak * označava obavezna polja