Klima i grijanje Miloc Klima uređaji - Savjeti Novo rješenje za stare probleme korozivnog djelovanja kiselina u rashladnim uređajima

Novo rješenje za stare probleme korozivnog djelovanja kiselina u rashladnim uređajima

Novo rješenje za stare probleme korozivnog djelovanja kiselina u rashladnim uređajima
ISPIS DETALJA ZA Novo rješenje za stare probleme korozivnog djelovanja kiselina u rashladnim uređajima
The RectorSeal Corporation je izumila jedno neškodljivo, sigurno rješenje za problem odstranjivanja kiseline iz AC ili R sustava. Naziv mu je AcidAway .

Ovaj proizvod je jedna mješavina kemije i tehnike koja nudi jedan mehanizam pročišćavanja pomoću kojeg se sva kiselina u AC i R sustavima odstranjuje neutralizacijom. Time se proizvodom također potpuno eliminirati skupo, nepraktično i glede propisa upitno ispiranje rashladnim sredstvima koje se u prošlosti primjenjivalo. Pored toga, ovaj je proizvod osmišljen tako da se lako uklopi u postupke servisiranja AC ili R sustava, bez potrebe za specijalnom opremom ili obukom.

AcidAway se isporučuje u prikladnim dozama/plastičnim bocama od 4 unce (118 ml) koje su inertirane dušikom i zapečaćene da bi se zajamčila čistoća i isključilo zagađivanje, primjerice vode. Da bi uporabio ovaj proizvod, serviser jednostavno zamijeni ili popravi pregorjeli kompresor pridržavajući se standardnih industrijskih praksi i procedura. Prije ponovnog puštanja uređaja u rad, u kućište kompresora (ili u spremnik ulja) jednostavno se ulije odgovarajući broj doza/boca AcidAway prije pražnjenja sustava i punjenja rashladnim sredstvom. Proizvod se može ubrizgati u sustav na strani gdje je vod za tekućinu, pomoću jednog ventila tipa Sprage, nakon pražnjenja i punjenja, koristeći neku običnu pumpu za rashladno ulje. Nakon toga se uređaj ponovo uključuje i kako rashladno sredstvo i male količine rashladnog ulja cirkuliraju, AcidAway se provodi kroz sustav gdje dolazi u dodir s svim prisutnim kiselinama i neutralizira ih.
Potrebna doza ovisi o veličini (tj. uljnom kapacitetu) kompresora i o količini kiseline (tj. o tipu pregorijevanja) koja je ostala u sustavu nakon pregorijevanja kompresora. Serviser može lako odrediti kapacitet ulja na osnovu podataka na natpisnoj pločici pregorjelog kompresora ili na temelju specifikacije proizvođača opreme, literature za dotični model. Radi lakšeg snalaženja, stanja pregorijevanja kompresora podijeljena su u tri kategorije: lakše, srednje i teško. Kategorija kojoj pripada specifično stanje zagađenosti kiselinom može se brzo utvrditi bilo kojom od sljedeće tri metode. Serviser može ispitati staro kompresorsko ulje koristeći komercijalno dostupni pribor za testiranje kiseline u rashladnom ulju ili se stanje može proizvoljno ocijeniti kao “teško” što je najgori, mogući scenarij.

Serviser zatim uspoređuje uljni kapacitet sustava s kategorijom pregorijevanja u tabeli za doziranje koja se dobije uz svaku bocu sredstava AcidAway. Rezultat je u tabeli prikazan kao broj boca (doza) koji treba dodati da bi se neutralizirala sva kiselina koja se zadržala u sustavu. Nakon što je popravljeni sustav radio nekoliko dana, AcidAway je prošao kroz cijeli sustav i sva je kiselina odstranjena. Tijekom redovitog servisnog praćenja popravljenog sustava, preporuča se i ponovna provjera rashladnog ulja da bi se utvrdilo je li došlo do potpune neutralizacije kiseline. Ako je u tom trenutku prisutno još kiseline, može se provesti još jedan, adekvatno dozirani tretman. Nema nikakve opasnosti od predoziranja sustava, pod uvjetom da ukupna doza sredstava za neutralizaciju kiseline ne prijeđe specificirani uljni kapacitet sustava za više od deset posto.

S obzirom da se AcidAway koristi interno u AC ili R sustavima, taj je proizvod veoma temeljito ispitan da bi se osiguralo ne samo da dobro djeluje kao neutralizator kiselina unutar tih sustava, već i da ne ometa rad, odnosno da ne djeluje štetno na bilo koju vrstu unutrašnjih električnih ili mehaničkih komponenti, rashladno ulje ili na radni učinak sustava. Obavljena su brojna istraživanja u Laboratoriju za istraživanja i razvoj firme The RectorSeal Corporation kao i u laboratoriju jedne renomirane i neovisne agencije za ispitivanja. Ta su ispitivanja dala uspješne rezultate na jednom širokom spektru materijala koji se koriste u AC ili R sustavima u skladu s najrazličitijim standardima za industrijska sredstva za podmazivanja za materijale kao što su ASHRAE 86-1983 za efekte točke flokulacije, ASHRAE 97-1989 za kompatibilnost materijala i ASTM D 2670, D 3233 i D 2596 za razna svojstva podmazivanja.

Osim laboratorijskih ispitivanja, provedeno je jedno opsežno dvogodišnje ispitivanje AcidAway u praksi na najraznovrsnijim AC i R sustavima u komercijalnom radu. Ti sustavi su se kretali ½-tonskih hermetičkih rashladnih uređaja do 300-tonskih poluhermetičkih uređaja za kondicioniranje zraka. Zastupljena je bila većina najpoznatijih marki tih uređaja, svi su ispitani sustavi pretrpjeli niz ponovljenih pregaranja kompresora, a stupanj zagađenosti kiselinama kretao se od lakšeg do teškog. Nakon što su vanjski serviseri ili osoblje zaduženo za održavanje obavili odgovarajuće popravke, dodane su doze sredstava AcidAway na način kako je to gore opisano. Provjere obavljene prilikom sljedećih servisnih posjeta jasno su pokazale da je prije prisutna kiselina nestala i da su svi uređaji nastavili dobro raditi bez ponovnih problema vezanih uz pregorijevanje. Nakon ekstenzivnog rada u realnom vremenu, reprezentativni kompresor u testovima bili su rastavljeni i rigorozno pregledani od strane tehničkih stručnjaka proizvođača. Njihov je zaključak bio da su ti kompresori bili u besprijekornom stanju i da nije bilo apsolutno nikakvih indikacija da bi AcidAway štetno utjecao na bilo koju unutrašnju komponentu, uključujući rashladno ulje, kućište, sve električne dijelove i sve mehaničke dijelove.

AcidAway je prvi put uveden na tržište u siječnju 1993. u Sjedinjenim Državama. AcidAway predviđena je za uporabu u bilo kojem od postojećih tipova AC ili R sustava koji rade s mineralnim uljima ili rashladnim uljima alkilbenzenskog tipa.
Za uređaje koji rabe nova sintetska ulja kao što su poliol esterska (POE) ili polialkilen glikolna (PAG) rashladna ulja potrebno je koristiti AcidAway for POE.

ISPIS DETALJA ZA Novo rješenje za stare probleme korozivnog djelovanja kiselina u rashladnim uređajima

ANKETA

Ispunite našu anketu i pomozite nam da našu stranicu učinimo još kvalitetnijom!
Degenia Velebitica
Rectorseal
Održavanje grijanja
Čišćenje i održavanje toplovodnih sistema centralnog grijanja
Zaštita sistema do kamenca, korozije i smrzavanja
Čišćenje sistema centralnog grijanja do kamenca, korozije i taloga
Detekcija i brtvljenje manjih mjesta curenja
Smanjenje buke u sistemima
Uklanjanje kamenca
Sredstva za tretman ulja za loženje i održavanje spremnika goriva
Sredstva za uklanjanje čađi i čišćenje plamenika
Tretman komercijalnih sistema grijanja i hlađenja
Čišćenje sistema grijanja
Zaštita sistema grijanja
Tretman parnih sistema grijanja
Dezinfekcija kotlovske i potrošne vode
Sredstva za dezinfekciju vode sustava grijanja i hlađenja
Sredstva za dezinfekciju potrošne i pitke vode
Oprema i pribor
Pribor
Oprema
Dimna strana sistema grijanja
Čišćenje čađi
Tretman ulja za loženje
Čišćenje naslaga
Čišćenje uljnih plamenika
Filteri za zaštitu sistema grijanja i hlađenja
Filteri za uklanjenje magnetne i ne-magnetne prljavštine
Kućni sistemi grijanja i hlađenja
Srednje veliki komercijalni sistemi
Filteri za uklanjenje magnetne prljavštine
Veliki komercijalni i industrijski sistemi
Oprema i pribor
Pribor uz pumpe
Pumpe za čišćenje kamenca
Pumpe za strojno ispiranje - Power Flushing
Vodena strana sistema grijanja
Čišćenje i ispiranje radijatora i instalacija
Biocidna sredstva za čišćenje mikrobiološke kontaminacije i zaštitu sistema
Kiselinska sredstva za čišćenje instalacija
Neutralna bezkiselinska sredstva za čišćenje novih i starih instalacija
Sredstva za neutralizaciju kiselina
Čišćenje kamenca s izmjenjivača topline
Uklanjanje kamenca
Sredstva protiv pjenjenja
Neutralizacija kiselina
Ostali proizvodi za tretman sistema grijanja
Brtvljenje malih mjesta propuštanja
Smanjenje buke u sistemu
Zaštita od korozije i kamenca
Zaštita od smrzavanja
Degenia Velebitica
Standard Degenia Velebitica dio je cjelovitog projekta “Zdravlje ljudi i higijena klima uređaja” čiji je cilj poboljšanje kvalitete zraka kao i stvaranje osjećaja ugode i sigurnosti osobama koje borave u klimatiziranim prostorima.

Kontaktirajte nas
*IME I PREZIME
*EMAIL ADRESA
PORUKA / UPIT
*Ovdje upišite KLIMA
Znak * označava obavezna polja