Kupi ovaj proizvod
ISPIS DETALJA ZA PETROMISER - aditiv za sve tipove loživog ulja


 

Petromiser katalitički snižava temperaturu sagorjevanja čađi i dima čime se omogućava njihovo sagorjevanje na nižim temperaturama. Emisija dima, čađi i čestica vidljivo je eliminirana. Petromiser također sprječava i raspršuje talog i gel na bazi vode kako bi talog mogao proći kroz plamenik i biti iskorišten kao gorivo.

 

U ostatku loživog ulja sprječava uslojavanje u teže i lakše slojeve stabilizacijom ulja. U dizel uljima održava vrh injektora čistim i sprječava nastajanje karbonskih naslaga. Petromiser ne samo što uklanja postojeću čađ, nego i sprječava nastajanje novih količina čađi stalnim taloženjem katalizatora koji uklanjaju čađ za vrijeme izgaranja ulja. Sve površine koje prenose toplinu, dimni kanali i dimnjak čiste se od čađi. Kao rezultat djelovanja Petromisera, čišćenje vakumom je eliminirano i potreba za čišćenjem čađi je smanjena za 80%. Kotlovske naslage sumpora, vanadija i natrija potrebno je ukloniti mehaničkim putem.

 

Budući da su talog i problemi vezani za vodu također reducirani, smanjena je i potreba za servisiranjem začepljenih filtra, pumpi, rešetki na pumpama i mlaznica.

 

U preostalim dijelovima plamenika, Petromiser spječava začepljenja i taloženje naslaga na predgrijačima.


PODRUČJA PRIMJENE:

Petromiser katalitički snižava temperaturu sagorjevanja čađi i dima čime se omogućava njihovo sagorjevanje na nižim temperaturama. Emisija dima, čađi i čestica vidljivo je eliminirana.

Petromiser također spriječava i raspršuje talog i gel na bazi vode kako bi talog mogao proći kroz plamenik i biti iskorišten kao gorivo.

U ostatku loživog ulja spriječava uslojavanje u teže i lakše slojeve stabilizacijom ulja.

U dizel uljima održava vrh injektora čistim i sprječava nastajanje karbonskih naslaga.

Petromiser ne samo što uklanja postojeću čađ, nego i sprječava nastajanje novih količina čađi stalnim taloženjem katalizatora koji uklanjaju čađ za vrijeme izgaranja ulja. Sve površine koje prenose toplinu, dimni kanali i dimnjak čiste se od čađi. Kao rezultat djelovanja Petromisera, čišćenje vakumom je eliminirano i potreba za čišćenjem čađi je smanjena za 80%. Kotlovske naslage sumpora, vanadija i natrija potrebno je ukloniti mehaničkim putem.

Budući da su talog i problemi vezani za vodu također reducirani, smanjena je i potreba za servisiranjem začepljenih filtra, pupmi, rešetki na pumpama i mlaznica. U preostalim dijelovima plamenika, Petromiser sprječava začepljenja i taloženje naslaga na predgrijačima.


UPUTE ZA UPOTREBU:
KORAK 1. - POČETNI TRETMAN
U prvih 30 dana dodajte 1 litru Petromisera na svakih 1000 litara isporučenog ulja.

KORAK 2. - REDOVNI TRETMAN
Dodajte 1 litru Petromisera na svakih 4000 litara isporučenog ulja.

KORAK 3. - UPOTREBA
Dodajte direktno u rezervoar ili u odjeljke cisterne prije ulijevanja ulja.

NAPOMENA:

Petromiser D je Petromiser sa specijalnom mješavinom raspršivača taloga za rezidualna ulja ili laka ulja sklona nastajanju taloga.


Ostali proizvodi

ISPIS DETALJA ZA PETROMISER - aditiv za sve tipove loživog ulja

ANKETA

Ispunite našu anketu i pomozite nam da našu stranicu učinimo još kvalitetnijom!
Fernox
Rectorseal
Degenia Velebitica
Standard Degenia Velebitica dio je cjelovitog projekta “Zdravlje ljudi i higijena klima uređaja” čiji je cilj poboljšanje kvalitete zraka kao i stvaranje osjećaja ugode i sigurnosti osobama koje borave u klimatiziranim prostorima.

Kontaktirajte nas
*IME I PREZIME
*EMAIL ADRESA
PORUKA / UPIT
*Ovdje upišite GRIJANJE
Znak * označava obavezna polja