Objavljeno: 06. 05. 2007 - 5:49
Biofilm i problemi vezani za čišćenje i dezinfekciju klima uređaja

Da bi površine klima uređaja bile mikrobiološki čiste potrebno je s njih ukloniti vidljive i nevidljive naslage organskog i anorganskog podrijetla, naslage biofilma, a broj zaostalih bakterija i ostalih mikroorganizama reducirati na prihvatljiv broj

Pranje i dezinfekcija klima uređaja
Mehaničkim pranjem i fizikalno- kemijskim aktivnostima molekula sredstava za pranje uklanjamo s površina materijala mineralne i organske nečistoće, te naslage biofilma. Pri tome se uklanja i veliki dio mikroorganizama. Zaostale bakterije i ostale mikroorganizme potrebno je dodatno uništiti, odnosno smanjiti njihov broj dezinfekcijom namjenskim dezinficijensima. Najveći problem, koji se općenito javlja kod pranja različitih površina je, kako s njih učinkovito ukloniti naslage biofilma.

 

Što je biofilm?
Biofilm je biološki fenomen,a čine ga zajednice bakterija i plijesni u naslagama od složenih šećera te bjelančevina u koje se taloži prašina iz zraka.

 

Kako nastaje biofilm?
Biofilm najčešće nastaje na granici dva agregatna stanja.Danas je poznato da bakterije mogu opstati u slobodnom, tj. planktonskom obliku ili u obliku biofilma u kojem formiraju kolonije. Stvaranje biofilma započinje kada se slobodne bakterije iz zraka u prvoj fazi privremeno pričvršćuju za podlogu pomoću bičeva i fila. Izlučivanjem određenih polimernih supstanci započinje trajno pričvršćenje za podlogu i stvaranje gljivolikih nakupina stanica.

 

Osobine biofilma?
Biofilm se sastoji od velikog udjela vode. Udio vode varira a može činiti i do 94% ukupne mase biofilma.Biofilm štiti mikroorganizme od isušivanja, fiksira pojedine hranjive tvari i enzime što omogućuje međusobnu prehranu različitih vrsta – što jedne vrste izlučuju druge koriste za svoj rast. Tako se mikroorganizmi ispomažu i opstaju u naslagama koje nisu optimalne za njihovo umnažanje. U biofilmu bakterije mijenjaju svoja svojstva-mutiraju. Višestruko se povećava njihova otpornost na dezinficijense i sposobnost za preživljavanje u najtežim uvjetima. Isto tako uočena je sve veća otpornost biofilma na sredstva za pranje i teško ga je u potpunosti iskorijeniti.

 

Kako biofilm kontaminira okolni prostor?
Na površini biofilma dolazi do istovremenog pričvršćivanja novih slobodnih bakterija iz okoline i istovremenog otpuštanja bakterija iz biofilma u okolinu. Stvaranje biofilma na pojedinim dijelovima klima uređaja, razmnožavanjem bakterija i drugih mikroorganizama u njima, te njihovo otpuštanje u struju zraka predstavlja direktnu opasnost po zdravlje ljudi koji borave u prostoru u kojima se klima uređaji ne čiste redovito. Biofilm uzrokuje oko 65% svih bakterijskih infekcija.
 

Problemi vezani za uklanjanje biofilma
Zbog svojih karakteristika i sve veće otpornosti na sredstva za pranje naslage biofilma se teško uklanjaju sa kontaminiranih površina. Dodatni je problem što su naslage biofilma manje od 0,1 mm prostim okom nevidljive i dobiva se lažan dojam da je površina čista. Korištenje neprovjerenih nenamjenskih sredstava za pranje i dezinfekciju naslage biofilma se u potpunosti ne uklanjaju sa površina ,a bakterije postaju sve rezistentnije na dezinficijense. Oprane vizualno čiste površine mogu još sadržavati biofilm u kojem su mikroorganizmi. Zaostajanje samo 1% mase biofilma nakon pranja omogućuje njegovo ponovno formiranje, odnosno ponovnu kontaminaciju površine. Za učinkovito uklanjanje biofilma i reduciranje zaostalih bakterija neophodno je standardizirati postupak pranja i dezinfekcije korištenjem provjerenih sredstava.

 

Kako učinkovito ukloniti biofilm s površina klima uređaja?
Tvrtka Miloc d.o.o. je razvila Standrad čišćenja klima uređaja - Degenia Velebitica koji učinkovito uklanjanja biofilmove i reducira zaostale bakterije i druge mikroorganizme s površina klima uređaja.

Poveznice:
biofilm
  Novosti - Sve