Objavljeno: 23. 11. 2010 - 9:46
Problemi vezani za skladištenje i dovod loživog ulja od spremnika do plamenika

Kako se približava nova sezona grijanja vračaju se i problemi koji se javljaju u sistemima grijanja koji koriste loživa ulja kao gorivo.
 

U velikom broju slučajeva serviser se mora oslanjati na svoj instinkt i iskustvo u obavljanju svog posla kako bi mogao kvalitetno detektirati i riješiti problem. Uporaba aditiva može znatno poboljšati, ako ne i u potpunosti riješiti probleme vezane uz loživo ulje.
Problemi koji su najviše vezani za skladištenje ulja za loženje su:
1.Problem vode u spremniku
2.Problem stvaranje voska ( Problem hladnog protoka )

1.Problem vode u spremniku
Sva loživa ulja sadrže u veću ili manju količini vodu. Problemi koje uzrokuje voda u spremniku svima su dobro poznati. Najčešći problem je pojava leda u spremniku i začepljenje linije dovoda goriva, kao i pojava mikroorganizama u spremniku.
Prije uklanjanjem problema potrebno je najprije odrediti njegov uzrok.

Kako detektirati vodu u loživom ulju?
Prisutnost vode u ulju i spremniku moguće je detektirati upotrebom TANTEXT PASTE ili TESTMASTER PASTE.

Kako riješiti problem vode u loživom ulju i spremniku?
Ako se u ulju za loženje dokaže prisutnost vode, voda se iz ulja i spremnika može ukloniti dodavanjem određenih aditiva.
Za uklanjanje vode preporučujemo proizvod pod nazivom SEASON OIL ili AQUASORB.

Kako proizvodi djeluju?
Proizvodi kemijski raspršuju vodu na mikroskopski sitne kapljice koje zajedno sa uljem za loženje sagore.

Problem leda u spremniku i liniji dovoda i kako ga riješiti
Ako se sumnja na zaleđivanje serviser bi najprije trebao prekontrolirati rezervoar tj. provjeriti ima li u njemu vode koristeći pri tome sredstvo za otkrivanje vode. Ako se otkrije prisutnost vode u rezervoaru najvjerojatnije se ona nalazi i u ostalim dijelovima sistema.
Ako ima leda u rezervoaru test sa pastom za otkrivanje vode neće se pokazati pozitivnim. Sredstvo za otkrivanje vode mora pronaći vodu da bi došlo do reakcije. Lako je provjeriti da li je u pitanju problem sa ledom pod uvjetom da se osigura uzorak blokade koja je začepila sistem. Serviser mora uzeti uzorak i staviti ga u čistu staklenu čašu ili bocu napunjenu toplim loživim uljem. Kad se uzorak otopi, na dnu čaše ili boce će se pojaviti kapljice vode.
Najbolji način odčepljivanja začepljenih linija jest ubrizgavanje aditiva KLEAR-O-LINE pod pritiskom. Ovaj tip proizvoda ubrizgava veliku količinu aditiva KLEAR-O-LINE direktno do samog začepljenja. Začepljenje uzrokovano ledom će se otopiti u roku od 5 do 10 minuta poslije ubrizgavanja. Mogućnost apsorpcije vode koja je jedna od glavnih karakteristika aditiva osigurati će da otopljeno začepljenje izgori zajedno s gorivom.
Začepljenje je moguće odlediti i ulijevanjem aditiva SEASON OIL direktno u rezervoar.
Za odleđivanje solidno zaleđenog rezervoara potrebno je dodati nešto veću količinu SEASON OIL nego inače. Aditiv će leći na dno rezervoara i započeti otapanje leda. Može proći i oko dva do tri sata ili više da bi se rezervoar kvalitetno odledio. To vrijeme isto tako ovisi i o ostalim čimbenicima kao što su temperatura zraka te količina vode u rezervoaru.

Problem mikroorganizama u spremniku ulja za loženje i kako ga riješiti
Pogrešno je mišljenje da mikroorganizmi žive i da se razmnožavaju u loživom ulju. Mikroorganizmi zapravo rastu u dijelu rezervoara ulja gdje ima vode, a hrane se uljem. Do razvoja mikroorganizama ne može doći ako u rezervoaru nema vode. Zapravo je ulje samo izvor hrane za mikroorganizme. Mikroorganizmi talože dosta otpada kao produkt vlastitog metabolizma što uključuje i velike količine kiselih tvari koje mogu uzrokovati koroziju spremnika, pumpa, cijevi i linija ulja.
Mikroorganizmi mogu začepiti filtre i zaslone.
Tanke i elastične supstance na filtrima i zaslonima mogu biti naznaka da je došlo do kontaminacije mikroorganizmima. Ne postoji neki brz i jednostavan test kojim bi se otkrila prisutnost mikroorganizama u spremniku ulja Ukoliko se utvrdi kontaminacija mikroorganizama unutar spremnika ulja potrebno je odstraniti vodu iz spremnika. To će dovesti do smanjenja broja mikroorganizama za 90% - 95%.
Tek kad se voda ukloni iz sistema može se pristupiti korištenju mikrobiocida uz striktno poštivanje uputa proizvođača. Uništavanje mikroorganizama samo mikrobiocidima a bez uklanjanja vode iz rezervoara dovest će do ozbiljnih problema sa začepljenjima filtra.
Ne postoji način da se ostaci uništenih mikroorganizama uklone iz spremnika kemijskim putem, stoga se moraju ukloniti mehaničkim putem ili će se u protivnome s vremenom nataložiti na filtrima i začepiti ih.
Jednom kad se u sistemu razviju mikroorganizmi uvijek će postojati opasnost od njihove ponovne kontaminacije. Niti jedan biocid ne može u potpunosti sterilizirani sistem. Čim se pruže povoljni uvjeti samo nekoliko preživjelih organizama je dovoljno da dođe do ponovne kontaminacija.
Da bi spriječili kontaminaciju spremnika mikroorganizmima potrebno je kontrolirati
prisutnost vode u spremniku, te loživo ulje tretirati aditivom koji raspršuje vodu i omogućuje da ona sagori zajedno sa loživim uljem. U tu svrhu preporučujemo proizvod pod nazivom SEASEN OIL.

2. Problem stvaranje voska ( Problem hladnog protoka )
Ovisno o rafinerijama, te obradi sirovina, različita loživa ulja sadrže različitu koncentraciju voska. Količina voska u loživom ulju i temperatura ulja direktno utječu na točku tečenja ulja –Stinište.
Točka tečenja je ona najniža temperatura pri koji loživo ulje postaju toliko gusto da više ne teče.
Loživa ulja koja sadrže malu količinu voska odlikuju se niskom točkom tečenja, i obrnuto. Loživa ulja koja sadrže veću količinu voska odlikuju se višom točkom tečenja. Npr. kerozin gotovo da i ne sadrži vosak stoga ima prirodno ekstremno nisku točku tečenja. Sa izgaranjem gotovo čistog kerozina neće biti problema ni tokom jake zime.
Hlađenjem loživih ulja blizu točke tečenja dolazi do stvaranja parafinskog taloga koji
uzrokuje začepljenja u uljnim instalacijama.

Kako prepoznati začepljenje uzrokovano voskom?
Postoje situacije u kojima može biti teško serviseru razlikovati začepljenje uzrokovano ledom od začepljenja uzrokovanog stvaranjem voska. Začepljenje u dovodima ulja uzrokovano djelovanjem voskom izgleda kao zrnasti VAZELIN.
Kada tu supstancu stavite u ruke ili na toplu površinu, ona će se ubrzo pretvoriti u tekućinu. Ako ju uronite u toplo loživo ulje, gel će se razložiti tj. vratiti u prvobitno, tekuće stanje i neće ostaviti nikakvih tragova.

Kako spriječiti problem začepljenja uzrokovano voskom?
Problem stvaranja parafinskog taloga i poboljšanje hladnog protoka moguće je dodavanjem aditiva kao što je SEASEN OIL ili FUELFLO.
Ovi aditivi djeluju na taj način da preoblikuju ili modificiraju kristale voska koji nastaju djelovanjem niskih temperatura. Tako preoblikovani kristali ne mogu se spojiti u čvršću supstancu koja može zapriječiti protok ulja i na taj način mogu znatno sniziti točku tečenja.

Kako ukloniti začepljenje uzrokovano voskom?
Najučinkovitiji način rješavanja voska je zagrijavanje ulja u kojem su stvorene nakupine voska dodavanje toplog kerozina ili miješanjem ulja u rezervoaru.  Uzburkanost, tj. kretanje ulja može razbiti povezanost kristala voska.
Razbijanje voska i ponovo pokretanje ulja je moguće i upumpavanjem aditiva KLEAR-O-LINE u rezervoar ali kroz liniju dovoda goriva.
Aditivima i miješanjem ulja možemo razbiti voska i pokrenuti ulje. Ako se u roku od jednog sata temperatura spremnika ne poveća, u ulju će se ponovo početi stvarati vosak.
Da bi spriječili ponovno formiranje voska u spremniku, u ulje treba dodati SEASEN OIL.

Poveznice:
loživo ulje
  Novosti - Sve