Objavljeno: 15. 05. 2021 - 1:03
Program čišćenja, dezinfekcije i zaštite klima uređaja - “Degenia Velebitica”

Najveći problem koji se javlja kod čišćenja klima uređaja i drugih površina je kako sa njih učinkovito ukloniti naslage biofilma, a broj zaostalih bakterija i ostalih mikroorganizama reducirati na prihvatljiv broj.

Za učinkovito uklanjanje biofilma i reduciranje zaostalih bakterija sa površina klima uređaja firma Miloc d.o.o. je osmislila Program čišćenja klima uređaja - Degenia Velebitica.

Program čišćenja klima uređaja - Degenia Velebitica® je dio cjelovitog standarda čišćenja, dezinfekcije i dugotrajne zaštite klima uređaja čiji je cilj poboljšanje kvalitete zraka u klimatiziranom prostoru provođenjem mjera redovnog čišćenja i održavanja klima uređaja.

Osnovna nit vodilja kod izrade Programa čišćenja klima uređaja - Degenia Velebitica® bila je činjenica da na kvalitetu zraka u klimatiziranim prostorima u velikoj mjeri utječe mikrobiološko stanje – onečišćenje klima uređaja i potreba da površine u klima uređajima koje dolaze u neposredan kontakt sa zrakom, tj. preko kojih struji zrak, budu mikrobiološki čiste.

Program čišćenja klima uređaja - Degenia Velebitica je valadirani – potvrđeni postupak čišćenja, dezinfekcije i dugotrajne zaštite klima uređaja koji je napravljen po načelima SSOP-a (Standardni sanitarni operativni postupak-pred uvjetni program za uspješno funkcioniranje HACCP-u).

Pridržavanje načela SSOP-a (Standardni sanitarni operativni postupak) prilikom čišćenja i dezinfekcije klima uređaja, kao i korištenje preporučenih sredstava, garantira poželjnu mikrobiološku čistoću površina koje dolaze u neposredan kontakt sa zrakom, tj. preko kojih struji zrak.

U neovisnom laboratoriju, koji ima postupke akreditirane prema normi ISO 17025, vršena su mikrobiološka ispitivanja učinkovitosti Programa čišćenja klima uređaja - Degenija Velebitica i sredstava koja se u njemu koriste.
Rezultati su potvrdili da se čišćenjem i dezinfekcijom klima uređaja po Programu Degenia Velebitica, kao i korištenjem preporučenih sredstava, potpuno uklanjaju naslage biofilmova, a zaostale bakterije i plijesni uništavaju do razine „odsutnosti“.

Program čišćenja klima uređaja Degenia Velebitica® namijenjen je za čišćenje unutarnje jedinice spliti sistema, kasetnih jedinica, fen coilera i unutarnjeg dijela prozorskih jedinica.

Program je prilagođen za korištenje sa strogo namjenskim sredstvima. Samo korištenje provjerenih, preporučenih sredstava za čišćenje i dezinfekciju garantiraju njegovu potpunu učinkovitost.

Što obuhvaća Program čišćenja, dezinfekcije i dugotrajne zaštite - Degenia Velebitica?

Program čišćenja klima uređaja Degenia Velebitica® obuhvaća:

1.Tretman izmjenjivača topline
2.Tretman drenažne tave
3.Tretman filtra
4.Tretman mehaničkih dijelova

1. Tretman izmjenjivača topline
Tretman izmjenjivača topline sastoji se od:
            1.1  Pranja izmjenjivača
            1.2  Ispiranja izmjenjivača
            1.3  Dezinfekcije izmjenjivača
            1.4  Dugotrajne zaštite izmjenjivača

1.1  Pranje izmjenjivača
Izmjenjivač topline potrebno je prati kako bi se s lamela izmjenjivača uklonila prljavština i naslage biofilma.

• Za pranje izmjenjivača potrebno je koristiti jedno od preporučenih namjenski sredstva: D.V. Foam-A-Coil i D.V.Clean -N-Safe.
• Za nanošenje sredstva preporučujemo običan niskotlačni raspršivač. Kod jačih zaprljanja preporučujemo korištenje mekane četke. 
• Preporučuje se da sredstvo odstoji na površini cca 5 do 10 min.

1.2.  Ispiranje izmjenjivača
Nakon što je sredstvo djelovalo 5 do 10 min. potrebno ga je zajedno sa prljavštinom isprati sa površine izmjenjivača. 

• Za ispiranje potrebno je koristiti običnu čistu vodu i niskotlačni raspršivač

1.3.  Dezinfekcija izmjenjivača
Nakon pranja i ispiranja potrebno je izvršiti dezinfekciju izmjenjivača kako bi se uništili zaostale bakterije i drugi mikroorganizmi.
• Za dezinfekciju potrebno je koristit D.V. Coil Disinfectant koji se nanosi niskotlačnim raspršivačem po cijeloj površini.
• Nakon što je sredstvo djelovalo 10 min ispire se vodom (samo ako se u daljnjem postupku koristi sredstvo za dugotrajnu zaštitu).

1.4.  Dugotrajna zaštita
Da bi na izmjenjivaču spriječili rast i razmnožavanje bakterija, plijesni, gljivica i drugih mikroorganizama na površinu izmjenjivača nanosimo sredstvo za dugotrajnu zaštitu. Sredstvo se nanosi niskotlačnim raspršivačem. Sprečava rast i razmnožavanje mikroorganizama do 6 mjeseci.
• Nakon što smo izvršili dezinfekciju, isprali i osušili površinu izmjenjivača nanosimo sredstvo za dugotrajnu zaštitu.
• Za dugotrajnu zaštitu potrebno je koristiti D.V. Coil Guard. Sredstvo ima vlastiti raspršivač, te nije potreban dodatni pribor za nanošenje.

2. Tretman drenažne tave
Tretman drenažne tave sastoji se od :
            2.1.  Pranja drenažne tave
            2.2.  Ispiranja drenažne tave
            2.3.  Dezinfekcije drenažne tave
            2.4.  Dugotrajne zaštite drenažne tave

2.1.  Pranje drenažne tave
Drenažnu tavu je potrebno oprati kako bi se iz nje uklonile naslage mulja i taloga koji su rezultat rasta i razmnožavanja bakterija, algi, plijesni i ostalih mikroorganizama.
• Za pranje drenažne tave koriste se ista sredstva i pribor kao kod pranja izmjenjivača topline.

2.2.  Ispiranje drenažne tave
Nakon pranja isparivača i drenažne tave potrebno je iz tave isprati zaostalu prljavštinu i sredstvo koje smo koristili za pranje.
• Za ispiranje potrebno je koristiti običnu čistu vodu koju nanosimo niskotlačnim raspršivačem.

2.3.  Dezinfekcija drenažne tave
Nakon pranja i ispiranja drenažne tave potrebno je izvršiti dezinfekciju tave kako bi se u istoj uništili zaostali mikroorganizmi.
• Za dezinfekciju koriste se ista sredstva i pribor kao i kod dezinfekcije izmjenjivača topline.

2.4.  Dugotrajna zaštita drenažne tave
Za sprečavanje rasta i razmnožavanje bakterija, algi, plijesni i ostalih mikroorganizama u drenažnoj tavi potrebno je koristit antimikrobalna sredstva u obliku tableta ili antimikrobalna sredstva koja se nanose raspršivanjem.
• Za dugotrajnu zaštitu drenažne tave potrebno je koristit Actabs JR tablete sa ili bez mirisa, koje se jednostavno stave u tavu.
• Ako je onemogućen pristup drenažnoj tavi za dugotrajnu zaštitu potrebno je koristit D.V. Coilg Guard.

3. Tretman filtra
Tretman filtra sastoji se od:
            3.1.  Pranja filtra
            3.2.  Ispiranja filtra
            3.3.  Dezinfekcije filtra

3.1.  Pranje filtra
• Za pranje filtra koriste se ista sredstva i pribor kao kod pranja izmjenjivača topline i drenažne tave.

3.2.  Ispiranje filtra
• Prljavštinu i zaostalo sredstvo za pranje potrebno je isprati vodom s filtra pri čemu je potrebno koristiti niskotlačni raspršivač.

3.3. Dezinfekcija filtra
Da bi se nakon pranja i ispiranja filtra uništili zaostali mikroorganizmi potrebno je izvršiti dezinfekciju filtra.
• Za dezinfekciju koristimo isto sredstvo i pribor kao i kod dezinfekcije izmjenjivača i drenažne tave.

4.Tretman mehaničkih dijelova
Tretman mehaničkih dijelova obuhvaća pranje maske, poklopca i ostalih dostupnih dijelova.
Za pranje koriste se ista sredstva koja su korištena za pranje izmjenjivača, drenažne tave i filtra.

  Novosti - Sve