Objavljeno: 17. 06. 2011 - 10:08
Zašto klima uređaje treba čistiti

Dokazano je da zrak iz klima uređaja može biti loše kvalitete. Jedan do glavnih uzroka loše kvalitete zraka u klimatiziranom prostoru je slabo, a ponekad nikakvo čišćenje i održavanje klima uređaja.

Površine klima uređaja nerijetko su kontaminirane biološkim i drugim onečišćivačima, i na njima dolazi do kontaminacije zrako koji struji preko njih. Često puta iz uređaja se osjećaju neugodni mirisi koji su produkt metabolizma mikroorganizama koji se razvijaju i razmnožavaju na površini uređaja.Do kontaminacije klima uređaja prvenstveno dolazi zbog njegovog načina rada. Isto tako ona ovisi o kvaliteti zraka u prostorija u kojem se nalazi, i mikroklimi koja nastaje u klima uređaju za vrijeme i poslije njenog rada.


Kod split sistema, prozorskih jedinica i ventilokonvektora turbina - ventilator uvlači zrak iz prostorije u klima uređaj. U pravilu je zrak iz prostorije kontaminiran prljavštinom i mikroorganizmima. Uvučeni zrak najprije prolazi kroz filtre na kojima se zadržava najveći dio prašine i mikroorganizama. Na turbini koja omogućuje cirkulaciju zraka također se zadržava dio prljavštine. Ponekada se na njoj nataloži toliko prljavštine da nije u mogućnosti osigurati potrebnu cirkulaciju zraka.
Nakon filtriranja topao i vlažan zrak prelazi preko izmjenjivača gdje se hladi. Dio prljavštine i mikroorganizama koji nije zaostao na turbini i filtrima zadržava se na izmjenjivaču stvarajući tako izolirajuće naslage i plodno tlo za razmnožavanje bakterija. Osim što se zrak na izmjenjivaču hladi na njemu dolazi do kondenzacije vlage iz zraka. Kondenzat se slijeva niz lamele izmjenjivača u drenažnu tavu, i cijelo vrijeme održava površinu vlažnom. Specifična mikroklima unutar klima uređaja (vlažnost, temperatura i taman prostor) osigurava pogodne uvijete za rast i razmnožavanje mikroorganizama, odnosno stvaranje naslaga biofilma na skoro svim dijelovima klima uređaja, a posebno na izmjenjivaču i u drenažnoj tavi.

Biofilmovi na površina klima uređaja predstavljaju najveću opasnost po zdravlje ljudi i  predstavljaju tehničku opasnost za sami uređaja, te ih iz tih razloga treba redovno čistiti.

 

Tehničke opasnosti

1. Biološke naslage na izmjenjivačima topline smanjuju učinkovitost izmjene topline i time smanjuju efikasnost hlađenja klima uređaja. To ima za posljedicu povećanu potrošnju električne energije uz smanjeni učinak hlađenja.
2. Zbog navedenih bioloških naslaga povećava se pritisak u klima uređaju što može dovesti do pregaranja kompresora i oštećenja ostalih sklopova uređaja.
3. U anaerobnim dijelovima biofilma razmnožavaju se sulfit – reducirajuće bakterije koje stvaraju sumporovodik (H2S), vrlo reaktivan kemijski spoj, koji u dodiru s vodom stvara jaku sumporovodičnu kiselinu koja izaziva koroziju metala.
4. Pojedine bakterije u biofilmu kao produkt svojeg rasta proizvode kiseline koje mogu uzrokovati koroziju metala i oštećenje pojedinih dijelova uređaja.

 

Zdravstvene opasnosti

Biofilmovima i prašinom kontaminirane površine klima uređaja preko kojih struji zraka direktno utječu na kvalitetu zraka i predstavljaju opasnost i rizik po zdravlje ljudi koji borave u klimatiziranom prostoru.

1. Pojedini dijelovi biofilma odvajaju se sa površine i struja zraka ih raznosi u prostor. Na taj se način povećani broj bakterija i plijesni u prostoru koje predstavljaju direktnu opasnost po zdravlje ljudi.
2. Ugibanjem i raspadanjem pojedinih stanica mikroorganizama u biofilmovima stvaraju se endotoksini koji se emitiraju u prostor i predstavljaju  opasnost do alergija kod ljudi koji borave u takvom prostoru.
3. Sa prljavih filtra povećava se emisija prašine u prostoru koja može izazvati zdravstvene tegobe posebice kod ljudi sa bolestima respiratornih organa.
4. Pojava neugodnih mirisa, do kojih dolazi uslijed metabolizma mikroorganizama, ne utječe direktno na zdravlje ljudi, već na osjećaj neugode prilikom boravka u prostoru u kojem se nalaze prljavi klima uređaji.

  Novosti - Sve