Kako smanjiti buku u bojleru?

Kako smanjiti buku u bojleru?

Objavljeno: 30. 11. 2016 - 9:57
Neki sustavi grijanja mogu biti suočeni s problemom buke uslijed zapečene korozije i  naslaga kamenca na izmjenjivaču topline. Ukoliko je u...

Saznajte više...
 

Da li ste spremni za nadolazeću zimu ?

Da li ste spremni za nadolazeću zimu ?

Objavljeno: 18. 09. 2013 - 4:53
Porast cijene energenata kao što su plin, loživa ulja, drva, ugljen sl. rezultirao je potrebom  za što učinkovitijim radom sistema centralnog...

Saznajte više...
 

Kako smanjiti troškove grijanja redovnim održavanjem

Kako smanjiti troškove grijanja redovnim održavanjem

Objavljeno: 16. 10. 2012 - 2:21
Svi želimo da naš sistem centralnog grijanja optimalno radi. U nastavku pročitajte korisne  savjeti kako uz malo truda to postići. Redovno...

Saznajte više...
 

Treba li moj bojler servis?

Treba li moj bojler servis?

Objavljeno: 25. 09. 2012 - 10:07
Da bi ispravno radio, bojler treba održavati na ispravan način. Redovan servis pomoći će da Vaš bojler radi optimalno, zbog čega je važno znati...

Saznajte više...
 

Kamenac u sistemima centralnog grijanja i pripremi tople potrošne vode

Kamenac u sistemima centralnog grijanja i pripremi tople potrošne vode

Objavljeno: 26. 07. 2011 - 3:11
Kamenac je naslaga minerala koji se primarno sastoji od kalcijevih i magnezijevih karbonata. Kamenac nastaje grijanjem vode koja sadrži topive...

Saznajte više...