FERNOX HP-5 - tekućina za prijenos topline (20 lit)

ISPIS DETALJA ZA FERNOX HP-5 - tekućina za prijenos topline (20 lit) (.pdf)
Šifra artikla: K41211

Fernox HP-5 je već izmiješana tekućina za prijenos topline posebno formulirana za upotrebu u zračnim toplinskim pumpama i sistemima podnog grijanja pružajući zaštitu od smrzavanja do -5°C.
Fernox HP-5 također pruža dugotrajnu zaštitu od šteta uzrokovanih korozijom, kamencem i bakterijama, održavajući stabilnu pH vrijednost na svim operativnim temperaturama.
Fernox HP-5  je kompatibilan sa svim materijalima koji se obično mogu naći u toplinskim pumpama i podnom grijanju.  

KARAKTERISTIKE:

  • Sastav: Vodena otopina monopropilen glikola s posebno formuliranim inhibitorima, stabilizatorima i biocidima
  • Miris: Karakterističan
  • Oblik: Tekućina
  • Izgled: Bistra, modra tekućina
  • Gustoća: 1,00 – 1,02
  • pH: 6,5 – 7,5
  • Točka vrenja : 101 – 105°C
  • Udio vode: 85-90%
Imate pitanja?
Cijena na upit
 
 

Tekućina za prijenos topline spremna za uporabu u sistemima sa zračnim toplinskim pumpama i podnim grijanjem
Zaštita od smrzavanja do -5°C
Zaštita od korozije, kamenca i bakterijske kontaminacije
Kompatibilno sa svim materijalima koji se obično nalaze u toplinskim pumpama i podnim sustavima grijanja
Nije toksično
Ph stabilno

Fernox HP-5 je spreman za upotrebu i nije ga potrebno razrijeđivati. Fernox HP-5 pruža zaštitu od smrzavanja do -5°C.

Postojeće sisteme za grijanje treba očistiti od mulja i naslaga kamenca prikladnim Fernox sredstvom za čišćenje toplinskih pumpi prije nego što dodajemo Fernox HP-5.    

Pakiranje, rukovanje i skladištenje

Fernox HP-5 dostupan je u spremnicima od 20 i 25 litara. 

Fernox HP-5 nije klasificiran kao opasan, ali kao i kod svih drugih kemikalija, potreban je oprez.
Držite van dohvata djece.
Ako se proguta,odmah potražite liječničku pomoć i pokažite etiketu ili spremnik.
Ne miješajte s drugim kemikalijama. Sigurnosno tehnički list je dostupan na zahtjev.

NAPOMENA:

Fernox nudi sveobuhvatan raspon proizvoda za zračne i geotermalne toplinske pumpe