FERNOX HP-5C tekućina za prijenos topline (10 lit)

ISPIS DETALJA ZA FERNOX HP-5C tekućina za prijenos topline (10 lit) (.pdf)
Šifra artikla: K41221

Fernox HP-5C je koncentrirana tekućina za prijenos topline koja omogućava zaštitu od smrzavanja od -4°C do -14°C i posebno je formulirana za uporanu u zračnim toplinskim pumpama i podnim sistemima grijanja.
Fernox HP-5C također pruža dugotrajnu zaštitu od šteta uzrokovanih korozijom, kamencem i bakterijama i održava stabilnu pH vrijednost na svim operativnim temperaturama.
Fernox HP-5C je kompatibilan sa svim materijalima koji se obično nalaze u zračnim toplinskim pumpama i podnim sistemima grijanja.

KARAKTERISTIKE:
• Koncentrirana tekućina za prijenos topline pogodna za uporabu u zračnim toplinskim pumpama podnim sistemima grijanja
• Zaštita od smrzavanja od -4°C do -14°C
• Zaštita od korozije. kamenca i bakterijske kontaminacije
• Nije toksično
• Kompatibilno sa svim metalima koji se obično nalaze u toplinskim pumpama i podnim sistemima grijanja
• pH stabilno

Imate pitanja?
Cijena na upit
 
 

Primjena i doziranje

Prije upotrebe razrijediti sanitarnom vodom. Da biste osigurali adekvatnu zaštitu od korozije i bakterija, minimalna koncentracija proizvoda za upotrebu  je 10%. Maksimalna koncentracija za upotrebu je 30%. Nakon razrjeđivanja, Fernox HP-5C pruža zaštitu od smrzavanja kako je navedeno u sljedećoj tablici:

 

     Koncentracija

          10%

             20%

  30%

     Zaštita od smrzavanja

         -4°C

            -9°C

            -14°C

Razina zaštite od smrzavnja može se provjeriti koristeći Fernox Refractometer. 

Postojeće sisteme grijanja treba očistiti od mulja i naslaga kamenca prikladnim sredstvom za čišćenje toplinskih pumpi prije dodavanja Fernox HP-5C.

Pakiranje, rukovanje i skladištenje

Fernox HP-5C je dostupan u spremnicima od 10 litara.

Fernox HP-5C nije klasificiran kao opasan, ali kao i sa svim kemikalijama, potreban je oprez. Držite van dohvata djece.
Ako se proguta, odmah potražite savjet liječnika i pokažite spremnik ili etiketu. Ne miješajte s ostalim kemikalijama.
Sigurnosno tehnički list je dostupan na zahtjev.

NAPOMENA:

Fernox nudi sveobuhvatan raspon proizvoda za zračne i geotermalne toplinske pumpe.
Ovisno o potrebnom nivou zaštite od smrzavanja, donji prikaz pokazuje raspon Fernox HP proizvoda koji su dostupni za te sustave.