FERNOX SOLAR CLEANER C 500 ml

ISPIS DETALJA ZA FERNOX SOLAR CLEANER C 500 ml (.pdf)
Šifra artikla: K40111

Fernox Solar Cleaner C je brzo i efektivno sredstvo za čišćenje za upotrebu u solarnim sistemima.
Posebno je formulirano da brzo uklanja razgrađenu solarnu tekućinu za prijenos topline i mulj koji mogu uzrokovati začepljenja u cijevima kolektora.
Čišćenje će omogućiti optimalnu operativnu efikasnost postojećih solarnih sistema.

Fernox Solar Cleaner C je bistra, bezbojna tekućina bez mirisa i kompatibilna je sa svim materijalima koji se obično nalaze u solarnim instalacijama.

KARAKTERISTIKE:

 • Struktura: koncentrirana vodena otopina posebno formuliranih sredstava za čišćenje i inhibitora
 • Izgled: bistra, bezbojna tekućina
 • Miris: nema
 • Gustoća: 1,06 g / cm-3
 • pH (konc): 10
 • Topljivost: lako se otapa u vodi
Imate pitanja?
CIJENA BEZ PDV: 46,06 € (347,07 kn)
PDV: 11,52 € (86,77 kn)
CIJENA SA PDV:
57,58 € 433,83 kn
Trenutno nedostupno
 
 
 • Koncentrirano univerzalno sredstvo za čišćenje za solarne sisteme
 • Uklanja razgrađne solarne tekućine za prijenos topline i mulj
 • Čisti začepljenja
 • Vraća efikasnost postojećim sistemima
 • Brzo djeluje  
 • Ne pjeni se
 • Pogodno za uporabu sa svim markama i modelima solarnih sistema

Fernox Solar Concentrate C je pogodan za upotrebu u solarnim instalacijama koje su u skladu s normama BS EN 12976 i BS 5918.

Ispustite iz sistema solarnu tekućinu na najnižem dijelu sistema u prikladan spremnik za odlaganje.
Fernox Solar Cleaner C je dostupan kao koncentrat i treba se razrijediti sanitarnom ili demineraliziranom vodom koristeći 1 bocu na svakih 25 litara.
Ponovo napunite sistem otopinom za čišćenje i pustite da cirkulira 15-20 minuta.
Ispustite ili ispumpajte korištenu tekućinu za čišćenje u prikladan spremnik za odlaganje.
Ponovo napunite sistem vodom i pustite da cirkulira 5-10 minuta da bi uklonili ostatke sredstva za čišćenje i to bacili.
Nakon ispiranja, pH sanitarne vode i pH vode koju ste konačno izbacili iz sistema treba biti ista.
Ako je pH sanitarne vode niža, treba ponoviti postupak ispiranja. Kad je završen postupak ispiranja, provjerite da je voda ispuštena iz svih cijevi tako da u sistemu ne bude vode prije punjenja Fernox Solar S1 tekućinom.

Kompatibilnost s nemetalima

Fernox Solar Cleaner C je kompatibilan sa svim nemetalima koji se obično mogu naći u solarnim sistemima.

Kvaliteta i okoliš

Fernox Solar Cleaner C je proizveden u skladu s normama BS EN ISO 9001 i 14001.

Pakiranje, rukovanje i skladištenje

Fernox Solar Cleaner C je dostupan kao koncentrat u spremnicima od 500 ml.

Fernox Solar Cleaner C je klasificiran kao neopasan i neiritirajući, ali kao i kod svih kemikalija, držite van dohvata djece. Ne uzimajte interno. U slučaju kontakta s očima ili kožom, odmah isperite s puno vode. Odlažite razgrađene toplinske tekućine i korištene otopine sredstava za čišćenje u skladu s lokalnim propisima.