TURBO-KLEEN TEKUĆINA 3,8 lit

ISPIS DETALJA ZA TURBO-KLEEN TEKUĆINA 3,8 lit (.pdf)
Šifra artikla: K24112

Turbo Kleen je učinkovito kemijsko sredstvo za čišćenje dizajnirano za upotrebu u klima uređajima i rashladnim sistemima za čišćenje cijele rashladne linije kod instaliranja novog kompresora nakon pregorijevanja, ili kod prijelaza na rashladno sredstvo R-410A.

Koristi jedinstvenu mješavinu kemijskih spojeva za čišćenje, kao i inovativni uređaj za ubrizgavanje koji omogućuje mehaničko ribanje koje pomaže ukloniti ulje, mulj, ugljik i ostale nečistoće koje se mogu naći u klima uređajima ili rashladnim sistemima.


KARAKTERISTIKE: 

 • uklanja ulje, mulj, ugljik i druge nečistoće koje se nalaze unutar klima uređaja i linije rashladnog sistema
 • čisti kemijski i mehanički
 • sredstvo ostaje aktivno unutar sistema tijekom cijelog procesa čišćenja
 • čišćenje ribanjem dodatno pospješuje kemijsko čišćenje
 • isplativ način čišćenja za višekratnu upotrebu
 • može se koristiti na svim tipovima klima uređaja i rashladnih sistema.
Imate pitanja?
CIJENA BEZ PDV: 231,60 € (1.744,98 kn)
PDV: 57,90 € (436,24 kn)
CIJENA SA PDV:
289,50 € 2.181,22 kn
Trenutno nedostupno
 
 
 • uklanja ulje, mulj, ugljik i druge nečistoće koje se nalaze unutar klima uređaja i linije rashladnog sistema
 • čisti kemijski i mehanički
 • sredstvo ostaje aktivno unutar sistema tijekom cijelog procesa čišćenja
 • čišćenje ribanjem dodatno pospješuje kemijsko čišćenje
 • isplativ način čišćenja za višekratnu upotrebu
 • može se koristiti na svim tipovima klima uređaja i rashladnih sistema.
Ne prelazite preko 3,45 bara tijekom korištenja. Prevelik tlak u injektoru može uzrokovati eksploziju ili teške ozljede.
Uvijek koristite prikladan regulator tlaka dok koristite duših pod visokim tlakom.
1. Isključite uređaj iz struje prije servisiranja.
2. Evakuirajte sistem po industrijskim standardima koristeći dozvoljenu opremu.
3. Odvojite rashladnu liniju i/ili kompresor od jedinice klima uređaja ili rashladnog uređaja.
4. Uklonite jezgru sušača filtera kao i sigurnosne i povratne ventile na toplinskoj pumpi
5. Osigurajte da se na otvoru za ispust nalazi prikladna posuda za otpad koja se može zatvoriti kako bi tamo odložili kontaminirano ulje i otpad.
6. Napunite Turbo-Kleen kanister za višekratnu upotrebu s 473 ml Turbo-Kleen otopine.
7. Spojite Turbo-Kleen injektor s Turbo-Kleen kanisterom.
8. Spojite izlazni dio injektora na sistem kako bi ga očistili koristeći priloženu plastičnu cijev. Upotrijebite alat za ispiranje ako je potrebno.
9. Spojite ulaznu stranu injektora s izvorom dušika od 2,07 bara koristeći standardno crijevo za punjenje. 
NAPOMENA:

Pročitajte tehnički list, sve upute i upozorenja na etiketi prije upotrebe.

 

Kupite i povezane proizvode: