Kupi ovaj proizvod
PURGEOMATIC - Sredstvo za čišćenje uljnih plamenika
ISPIS DETALJA ZA PURGEOMATIC - Sredstvo za čišćenje uljnih plamenika


 

PURGEOMATIC je automatski čistač uljnih plamenika koji ispire talog od linije ulja do mlaznice plamenika. Katalitički eliminira čađ od ložišta do dimnjaka. Obavlja posao za 15-30 minuta bez demontiranja kućnih ili industrijskih plamenika.

 

Smanjuje utrošak rada za više od 50%. Katalitički eliminira čađ od ložišta do dimnjaka. U roku 15 do 30 minuta bez demontiranja čisti plamenike i uklanja talog. 


KARAKTERISTIKE:
  • Odstranjuje talog i gel na bazi vode iz linije ulja i sapnice plamenika
  • Uklanja čađ s ložišta i dimnjaka
  • Čisti za 15 do 30 minuta
  • Skidanje-demontiranje plamenika nije potrebno

PODRUČJA PRIMJENE:

 

Upotrijebite PURGEOMATIC Charger Kit (punjač) za potpuno čišćenje uljnih plamenika. Uklanja ugljikove spojeve s krajeva elektroda i kompletno čisti pumpu, sapnice, cjedila, regulatore, ventile i začepljene linije. PURGEOMATIC uklanja čađ s ložišta, zidova peći i dimnjaka. 

 

UPUTE ZA UPOTREBU:

 

A) “PIŠTOLJ” PLAMENICI : PRIKLJUČENJE NA PUMPU S JEDNIM VODOM 

 
1. Ugasite plamenik; zatvorite ventil u vodu za ulje; skinite alternativni usisni čep pumpe (kod niskotlačnih plamenika odvojite vod za ulje na pumpi) i pomoću crijeva za napajanje spojite uređaj za punjenje s pumpom. 
2. Ulijte PURGEOMATIC u uređaj za punjenje u sljedećoj količini: 0,5 lit za sapnice do 3,78 lit/h. Na svakih 1.89 lit/h dodajte 0,24 lit PURGEOMATIC-a.
3. Ako se pojave mjehurići zraka, savijajte crijevo za napajanje sve dok se svi mjehurići ne izgube.
4. Upalite plamenik i pustite ga da radi sve dok se u plastičnom crijevu za napajanje vide ostaci sredstva za čišćenje.
5. Ugasite plamenik. Ako je potrebno zapalite čađu u ložištu pomoću baklje od papira dok se dijelovi natapaju 5 do 10 minuta. Najbolji rezultati se postižu ako se kroz ulazna vrata pusti dovoljno zraka. 
6. Ako plamenik nije čišćen nekoliko godina, natapanje može trajati 10 ili više minuta. NIKADA nemojte natapati duže od 20 minuta. Ako se otapalo ostavi u pumpi duže vremena, može izazvati deformaciju gume ili materijala vrste neoprena. 
7. Uklonite plastično crijevo za napajanje s pumpe i zatvorite otvor. Kod niskotlačnih plamenika ponovno priključite vod za ulje.
8. Otvorite ventil za ulje; upalite plamenik i pustite da radi oko 10 minuta kako bi se uklonili ostaci PURGEOMATIC-a.
 
B) “PIŠTOLJ” PLAMENICI : PRIKLJUČENJE NA PUMPU S DVA VODA
1. Postupite prema točki 1. gore iz A koraka.
2. Odvojite i začepite povratni vod za ulja na pumpi i na izlaz povratnog voda iz pumpe priključite povratno crijevo za PURGEOMATIC. Drugi kraj crijeva umetnite natrag u uređaj za punjenje.
3. Postupite prema točkama 2. do 5. gore, pa odčepite i ponovno vratite na mjesto vod za povrat ulja. 
4. Otvorite ventil za ulje; upalite plamenik i pustite da radi oko 10 minuta kako bi se istjerali ostaci PURGEOMATIC-a.
 
C) ROTACIJSKI PLAMENICI S ISPARAVANJEM 
1. Ugasite plamenik i zatvorite ventil u vodu za ulje. 
Spojite uređaj za punjenje PURGEOMATIC pomoću crijeva za napajanje na T-spoj za brzinu goriva ili na ventil za regulaciju razine koji se nalazi na ulaznom priključku. Sredstvo za čišćenje ulijte u posudu s plovkom pri ventilu za regulaciju razine samo ako je potrebno. Međutim u tom slučaju zaslon ćete morati očistiti ručno.
2. Ulijte sredstvo za čišćenje u uređaj za punjenje i ako se pojave mjehurići zraka savijajte plastično crijevo za napajanje sve dok se ne izgube.
3. Upalite plamenik i pustite da radi sve dok se u crijevu za napajanje vide ostaci sredstva za čišćenje. Ako je vod od plamenika do ventila za regulaciju razine predugačak, dodajte još 0,25 lit. Ugasite plamenik i ostavite da se dijelovi natapaju 5 do 10 minuta. Ako plamenik nije čišćen nekoliko godina, natapanje može trajati 10 ili više minuta. NIKADA nemojte natapati duže od 20 minuta. Ako otapalo ostane u pumpi duže vremena, može izazvati deformaciju gume ili materijala vrste neoprena.
4. Dok se dijelovi natapaju zapalite čađu u ložištu pomoću baklje od papira. Najbolji rezultati se postižu ako se kroz ulazna vrata pusti dovoljno zraka. Skinite plastično crijevo za napajanje i zatvorite T-spoj za brzinu goriva ili ventil za regulaciju razine.
5. Otvorite ventil u vodu za ulje i upalite plamenik; pustite da radi oko 10 minuta kako bi se odstranili ostaci PURGEOMATIC.
6. Ponovno podesite brzinu goriva ako je zbog uklanjanja naslaga u vodu povećana njegova potrošnja.
 
D) ALTERNATIVNE METODE UNOŠENJA PORGEOMATIC U PLAMENIK 
Da biste očistili cijeli vod provjerite da li je filtar blizu plamenika; skinite prljavi uložak filtera i zamijenite ga. Odvojite vod za gorivo na spremniku goriva i punite sredstvo za čišćenje od kraja voda, pridržavajući se odgovarajućeg postupka. Da biste vod dovoljno napunili možda će biti potrebno upotrijebiti najmanje 0,95 lit sredstva za čišćenje.
 

* Primjenom metode “A” sredstvo za čišćenje može cirkulirati kroz sustav s pomoćnom pumpom i to, ako želite, bez paljenja plamenika. Ako želite ukloniti čađu upalite plamenik i upotrijebite najmanje 0,5 lit sredstva za čišćenje.

 

Ostali proizvodi

ANKETA

Ispunite našu anketu i pomozite nam da našu stranicu učinimo još kvalitetnijom!
Fernox
Rectorseal
Održavanje grijanja
Čišćenje i održavanje toplovodnih sistema centralnog grijanja
Zaštita sistema do kamenca, korozije i smrzavanja
Čišćenje sistema centralnog grijanja do kamenca, korozije i taloga
Detekcija i brtvljenje manjih mjesta curenja
Smanjenje buke u sistemima
Uklanjanje kamenca
Sredstva za tretman ulja za loženje i održavanje spremnika goriva
Sredstva za uklanjanje čađi i čišćenje plamenika
Tretman komercijalnih sistema grijanja i hlađenja
Čišćenje sistema grijanja
Zaštita sistema grijanja
Tretman parnih sistema grijanja
Dezinfekcija kotlovske i potrošne vode
Sredstva za dezinfekciju vode sustava grijanja i hlađenja
Sredstva za dezinfekciju potrošne i pitke vode
Oprema i pribor
Pribor
Oprema
Dimna strana sistema grijanja
Čišćenje čađi
Tretman ulja za loženje
Čišćenje naslaga
Čišćenje uljnih plamenika
Filteri za zaštitu sistema grijanja i hlađenja
Filteri za uklanjenje magnetne i ne-magnetne prljavštine
Kućni sistemi grijanja i hlađenja
Srednje veliki komercijalni sistemi
Filteri za uklanjenje magnetne prljavštine
Veliki komercijalni i industrijski sistemi
Oprema i pribor
Pribor uz pumpe
Pumpe za čišćenje kamenca
Pumpe za strojno ispiranje - Power Flushing
Vodena strana sistema grijanja
Čišćenje i ispiranje radijatora i instalacija
Biocidna sredstva za čišćenje mikrobiološke kontaminacije i zaštitu sistema
Kiselinska sredstva za čišćenje instalacija
Neutralna bezkiselinska sredstva za čišćenje novih i starih instalacija
Sredstva za neutralizaciju kiselina
Čišćenje kamenca s izmjenjivača topline
Uklanjanje kamenca
Sredstva protiv pjenjenja
Neutralizacija kiselina
Ostali proizvodi za tretman sistema grijanja
Brtvljenje malih mjesta propuštanja
Smanjenje buke u sistemu
Zaštita od korozije i kamenca
Zaštita od smrzavanja
Degenia Velebitica
Standard Degenia Velebitica dio je cjelovitog projekta “Zdravlje ljudi i higijena klima uređaja” čiji je cilj poboljšanje kvalitete zraka kao i stvaranje osjećaja ugode i sigurnosti osobama koje borave u klimatiziranim prostorima.

Kontaktirajte nas
*IME I PREZIME
*EMAIL ADRESA
PORUKA / UPIT
*Ovdje upišite MILOC
Znak * označava obavezna polja