Objavljeno: 02. 02. 2009 - 7:32
Standard Degenia Velebitica

„Standard čišćenja, dezinfekcije i redovitog održavanja klima uređaja - Degenia Velebitica“ dio je cjelovitog projekta „Zdravlje ljudi i higijena klima uređaja“.

Zašto Standard Degenia Velebitica?

 

Cilj projekta je poboljšanje kakvoće zraka kao i stvaranje osjećaja ugode i sigurnosti osobama koje borave u zatvorenim klimatiziranim prostorima uvođenjem mjera redovnog čišćenja i održavanja klima uređaja.

Standard predstavlja odgovor na sva pitanja i probleme koji se najčešće pojavljuju kada se govori o higijeni klima uređaja

Potrebu uvođenja Standarda Degenia Velebitica možemo razmatrati sa nekoliko aspekta:
1. Higijenskog aspekta
2. Zdravstvenog aspekta
3. Ekološkog aspekta
4. Aspekta energetske učinkovitosti
5. Humanitarnog aspekta

1. Higijenski aspekt
Čišćenje klima uređaja u skladu sa Standardom Degenia Velebitica osigurava se poželjna mikrobiološka čistoća površina klima uređaja preko kojih struji zrak.
2. Zdravstveni aspekt Čišćenje, dezinfekcija i redovno održavanje klima uređaja u skladu sa Standardom Degenia Velebitica predstavlja jednu do mjera za poboljšanje kvalitete zraka u zatvorenim prostorima, odnosno smanjenju rizika od alergija i zdravstvenih tegoba koje mogu uzrokovati mikroorganizmi kontaminirani zrakom iz prljavih klima uređaja.
3. Ekološki aspekt
Za čišćenje i dezinfekciju klima uređaja u skladu sa Standardom Degenia Velebitica propisana su strogo namjenska, ekološki prihvatljiva sredstva koja se smiju koristiti.
Sredstva moraju imati sva potrebna uvjerenja i mišljenja nadležnih institucija.
4. Aspekt energetske učinkovitosti
Čišćenjem klima uređaja u skladu sa Standardom Degenia Velebitica u potpunosti se uklanjaju izolirajuće naslage organskog i anorganskog porijekla te naslage biofilma. Izolirajuće naslage sprečavaju prijenos topline između izmjenjivača topline i okolnog zraka. Čiste površine izmjenjivača osiguravaju učinkovit prijenos topline u okolni prostor i osiguravaju znatnu uštedu utrošene energije.
5. Humanitarni aspekt
Dio novca ostvaren prodajom znaka Degenia Velebitica, koji se stavlja na klima uređaje koji su čiste i koji se održavaju u skladu sa Standardom Degenia Velebitica, bit će doniran u humanitarne svrhe, za pomoć starijim siromašnim osobama.

  Novosti - Sve