Objavljeno: 02. 10. 2017 - 12:48
POWER FLUSHING - Strojno čišćenje i ispiranje radijatora

Mnogobrojni su uzroci smanjene iskoristivosti sistema centralnog grijanja. Jedan od glavnih uzroka su talog i naslage u sistemu grijanja koje mogu smanjiti učinkovitost sistema i do 40%.
 

Simptomi kada je potrebno čišćenje sistema

Najčešći  simptomi koji ukazuju na potrebu čišćenja sistema centralnog grijanja su:

 • poneki radijatori su u potpunosti ili djelomično hladni (pojava hladnih mjesta ),
 • pojačana buka u bojleru i pumpi,
 • česti zastoji pumpe
 • pojava hrđe u radijatorima,
 • curenje radijatora,
 • radijatori su hladni na dnu,
 • sporo zagrijavanje pojedinačnih radijatora
 • potrebno je dulje vrijeme da se sistem zagrije na traženu temperaturu,
 • slaba cirkulacija
 • visoki računi za grijanje

 

Ako su kod nekog sistema prisutni neki do ovih problema, onda je sistemu potrebno temeljito čišćenje - Power Flushing.

Za povećanje učinkovitosti sistema centralnog grijanja i riješavanje navedenih problema tvrtka Miloc ima riješenje, a to je Power Flushing - Strojno ispiranje sistema centralnog grijanja bez skidanja radijatora.

Što je Power Flushing?

Power Flushing je proces čišćenja u kojem se brzom cirkulacijom vode i kvalitetnim namjenskim sredstvima za čišćenje iz sistema centralnog grijanja uklanjaju naslage mulja, hrđa, kamenac i druge nakupine.

 Što obuhvaća Power Flushing?

1.Kemijska analiza vode iz sistema centralnog grijanja i iz vodovoda.. Analizom se određuje:

 • ·             Prisutnost željeza
 • ·             Prisutnost bakra
 • ·             Tvrdoća vode
 • ·             Ph vrijednost
 • ·             Drugi parametri važni za određivanje kvalitete vode za grijanje

2. Kemijsko čišćenje sistema namjenskim sredstvima.

            Sredstva pospješuju odvajanje naslaga i taloga s površina i omogućuju njihovo lako i učinkovito ispiranje.

3. Ispiranje sistema centralnog grijanja.

            Ispiranje se obavlja brzim protokom vode kojeg stvara snažna cirkulirajuća pumpa. Promjenom smjera protoka vode pospješuje se učinak ispiranja.

4. Kontrola učinka ispiranja sistema.

            Kontrola učinkovitosti ispiranja provodi se sa ciljem da se utvrdi da li je iz sistema ispran sav talog i naslage. Posebnim uređajem utvrđuje se ukupna koncentracija otopljenih tvrdih tvari u vodi prije i nakon ispiranja. Dobiveni rezultati pokazuju da li je sistem  dobro ispran od kemikalija i prljavštine.

5. Kemijska zaštita sistema.

            Nakon što je utvrđeno da su iz sistema isprane sve naslage i otopljene tvari, u sistem se dodaje sredstvo za zaštitu protiv korozije i stvaranja nakupina kamenca 

6. Balansiranje sistema i njegovo puštanje u rad.

Sredstva koja se koriste u postupku Power Flushing

 U postupku strojnog čišćenja ili Power Flushing-u koriste se strogo namjenska sredstva poznatog proizvođača, lidera u proizvodnji sredstava za čišćenje sistema grijanja.

Sredstva su 100% sigurna za upotrebu sa svim materijalima koji se koriste u sistemima grijanja.

Za koje se sve sisteme preporučuje Power Flushing?

 • Nove ili postojeće sisteme na koje se priključuje novi bojler/kotao
 • Postojeće sisteme da bi se povećala njihova učinkovitost

Osim za čišćenje  sistema centralnog grijanja u cilju poboljšanja učinkovitosti Power Flushing se preporuča za čišćenje novih instalacija prije montaže novog uređaja.

Mnogi proizvođači inzistiraju na čišćenju i ispiranju sistema prije montaže novog uređaja, što  je i jedan od preduvjeta za izdavanje garancije.

Kako često se preporučuje čišćenje sistema centralnog grijanja?

Svaki sistem centralnog grijanja je jedinstven i njegovo stanje ovisi o tipu, starosti, načinu korištenja, održavanju itd.

Power Flushing se preporučuje svakih 3-5 godina pod uvjetom da sistem normalno radi to jest da nisu uočeni neki od gore spomenutih problema.

Čišćenje bez demontaže radijatora

Korištenje snažne pumpe eliminira potrebu za skidanjem radijatora i moguća oštećenja površina oko radijatora od prolijevanja  prljave vode iz radijatora.

Krajnja svrha ispiranja je ponovno uspostavljanje potpune cirkulacije vode kroz sistem centralnog grijanja, a za postizanje najboljih rezultata potrebno je isprati cijeli sistem.            

Power Flushing jednog sistema centralnog grijanja traje između 4 i 6 sati, ovisno o broju radijatora. Taj se proces može ubrzati ako se nekoliko dana ranije u sistem ulije sredstvo za čišćenje.

Pozitivni učinci Power Flushing-a manifestiraju se kroz :

 • ·             Povećanje toplinskih učinaka sistema centralnog grijanja
 • ·             Uklanjanje hladnih mjesta na radijatorima
 • ·             Brže zagrijavanje sistema
 • ·             Smanjenje buke u bojleru
 • ·             Smanjenje emisije CO2
 • ·             Bolju cirkulacija
 • ·             Kemijsku zaštitu sistema
 • ·             Produljenje radnog vijeka sistema centralnog grijanja
 • ·             Manje račune za grijanje

Doprinos zaštiti ozonskog omotača od stakleničkih plinova

            Čišćenjem sistema centralnog grijanja po metodi Power Flushing i zaštitom od korozije i kamenca povećava se njegova učinkovitost što u jednom prosječnom domaćinstvu rezultira uštedom plina do 15%, a to predstavlja ekvivalent od 90 kg CO2 koji se godišnje ispušta u atmosferu.

POWER FLUSHING - Strojno čišćenje i ispiranje radijatora
  Novosti - Sve