Objavljeno: 18. 11. 2016 - 4:27
Zašto nastaje i kako se rješava kamenac u bojleru?

Postoji nekoliko čimbenika koji doprinose stvaranju kamenca, od kojih su najznačajniji:

• Visoka tvrdoća vode

• Povišena pH vrijednost vode

• Povišena temperatura vode

 

Tvrdoća vode ovisi o koncentraciji kalcijevih i magnezijevih soli u vodi. Otopljene kalcijeve i magnezijeve soli hvataju se na cijevi i grijače u bojleru, i tako stvaraju kamenac. Nakupljeni kamenac sprječava protok vode i smanjuje transfer topline u uređaje, uzrokuje začepljenje cjevovoda, gubitak učinkovitosti i prerani kvar komponenti. Izmjenjivaču na kojem su prisutne nakupine kamenca potrebno je više energije da bi vodu zagrijao na istu temperaturu nego izmjenjivač na kojem nema nakupljenog kamenca. Čak i naizgled mala nakupina kamenca od svega 1.6 mm na toplinskom izmjenjivaču u bojleru može smanjiti učinkovitost za oko 12%. S debljim naslagama kamenca gubitak učinkovitosti sve je veći, kao što je vidljivo u nastavku:

 

Debljina kamenca                Smanjenje učinkovitosti

    1,6 mm                                            12 %

    3,2 mm                                            26 %

    6,4 mm                                            40 %

 

Što učiniti?

Da bi bojler - kotao učinkovitije radio potrebno je ukloniti nataloženi kamenac s izmjenjivača. U tu svrhu moguće je koristiti tekućine na bazi kiseline kao što je Liquid Descalit, Rector - za osjetljive materijale kao što je aluminij, te Fernox DS-3 za potrošnu sanitarnu vodu. Ovi namjenski proizvodi pogodni su za uklanjanje kamenca u bojlerima i izmjenjivačima topline od bakra i lijevanog željeza, čelika, nehrđajučeg čelika, mesinga, lima i svijetlih legura.

  Novosti - Sve