SOOTSPRAY™ (414 ml)

ISPIS DETALJA ZA SOOTSPRAY™ (414 ml) (.pdf)
Šifra artikla: G110011

SOOTSPRAY je jedinstveni proizvod za uklanjanje čađi u obliku aerosola.
Uklanja čađ sa grijaćih tijela na plin, lož ulje, ugljen ili drva.
Katalitički snižava temperaturu sagorijevanja čađi i omogućuje da čađ u potpunosti sagori.
Naknadno ispiranje ili mehaničko čišćenje nije potrebno. Doseže do mjesta do kojih vakuum čistači ne dopiru.

SOOTSPRAY katalitički snižava temperaturu sagorijevanja čađi i omogućuje da čađ u potpunosti sagori.
Čađ, kombinacija lož ulja i različitih oblika ugljika normalno sagorijeva na temperaturi između 510 °C i 540 °C.
Upotrebom SOOTSPRAY temperatura sagorijevanja čađi se snizuje i iznosi između 287 °C i 315 °C.
Niža temperatura sagorijevanja omogućuje sagorijevanje veće količine čađi i u hladnijim dijelovima sistema.

KARAKTERISTIKE:

  • Uklanja čađ
  • Snižava temperaturu sagorijevanja čađi
  • Ne sadrži olovo, nije zapaljiv
  • Obnavlja prijenos topline i učinkovitost bojlera
Imate pitanja?
CIJENA BEZ PDV: 10,14 € (76,43 kn)
PDV: 2,54 € (19,11 kn)
CIJENA SA PDV:
12,68 € 95,54 kn
Trenutno nedostupno
 
 

SOOTSPRAY se upotrebljava za uklanjanje čađi u bojlerima, pećima i kotlovima na plin, lož ulje, ugljen ili drva. Uklanja čađ s uljnih i plinskih plamenika.
Prenosi se normalnim strujanjem do mjesta gdje se čađ nataložila.
SOOTSPRAY omogućuje uklanjanje čađi, bez rastavljanja, s teško dostupnih dijelova

1. Ugasite plamenik
2. Lagano poprskati preko tople površine. Najbolje jedanput jer će prekomjerno nanošenje smočiti čađu i odložiti paljenje.
3. Zapalite čađu paljenjem plamenika. Ako ima samo malo čađi SOOTSPRAY ipak nije uzalud potrošen.
Njegovo naknadno djelovanje omogućiti će uklanjanje čađi čim se ona pojavi. Kod nekih goriva ostat će tanki zaštitni film koji ne djeluje izolacijski.

NAPOMENA:

Ne upotrebljavati kemijska sredstva za uklanjanje čađi u pećima sa začepljenom, napuknutom ili oštećenom odvodnom cijevi ili dimnjakom kroz koji može doći do iskrenja. 

Ne pokušavajte zapaliti čađu zasićenu uljem. Takva čađa može se zapaliti i izazvati eksploziju.

 

Kupite i povezane proizvode: